Về việc giảng dạy môn Quản lý đào tạo trong trường TCCN ngành Quản lý giáo dục khóa 7

Căn cứ vào đề nghị của PGS. Hà Thế Truyền và khoa Quản lý về việc giảng dạy môn Quản lý đào tạo trong trường TCCN chậm hơn so với kế hoạch, đến nay PGS. Truyền đã tiếp trục trở lại giảng dạy được

Để đảm bảo sinh viên học đủ số giờ quy định, căn cứ thời khóa biểu các lớp và giảng viên, nên phòng Đào tạo tăng số buổi dậy của môn Quản lý đào tạo trong trường TCCN, cụ thể xem tại thời khóa biểu:

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 và lịch đăng ký học

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả