Về việc đăng ký môn thi điều kiện tốt nghiệp khóa 7

Khoa Quản lý gửi sinh viên khóa 7 danh sách tổng hợp đăng ký thi các môn điều kiện sau khi lớp trưởng các lớp gửi danh sách về khoa. Sinh viên xem lại thông tin đăng ký của mình. Mọi thay đổi sinh viên gửi cho lớp trưởng, lớp trưởng các lớp tập hợp lại và gửi về khoa trước 16h30 ngày 10/04/2017.

Sinh viên xem danh sách tại đây: Danh sach sinh vien K7 dang ky thi mon dieu kien khoa QL

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả