Văn bản hướng dẫn triển khai Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp

Khoa Giáo dục thân gửi toàn thể sinh viên Khóa 8 ngành Giáo dục học và Tâm lý học Giáo dục các văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp.

Chi tiết các văn bản các em xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1ThPMpv0Svc0vwf-0KGGJOJeuYiKUHNIY?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả