Browsing loại

Tuyển sinh đại học năm 2017

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Học viện Quản lý giáo dục.

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017  1. Thông tin chung về Trường 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử – Tên trường: Học viện Quản lý giáo dục (Tên tiếng Anh: National Academy of Education…