Tổng hợp xét đăng ký thực tập cơ sở khóa 8, 9 và yêu cầu bổ sung thông tin đăng ký, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo danh sách tổng hợp xét sơ bộ đăng ký thực tập cơ sở của sinh viên khóa 8, 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, học kỳ 2 năm học 2017-2018. Lưu ý một số vấn đề như sau:

– Tất cả sinh viên kiểm tra lại mọi thông tin đăng ký: mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, …. nếu sai sót sinh viên phản hồi trực tiếp về khoa.

– Những sinh viên chưa nộp đơn đăng ký (đã được ghi chú) khoa sẽ không xét. Vì vậy, sinh viên có nguyện vọng đi thực tập phải nộp đơn theo đúng quy định về khoa mới được xét đi thực tập. Hạn nộp đơn trước 11h thứ 5, ngày 29/03/2018

– Những nhóm nào còn chưa đăng ký địa điểm thực tập đề nghị các nhóm khẩn trương hoàn thành đăng ký về khoa. Lớp trưởng các lớp rà soát lại số lượng đăng ký và lấy giấy giới thiệu cho lớp mình tại văn phòng khoa vào sáng thứ 5, ngày 29/3/2018 

– Các nhóm sinh viên đọc kỹ phần ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÔNG TIN để hoàn thành theo yêu cầu.

Tổng hợp xét đăng ký sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1ZYr4rMajy1jdaCif3GWIe91TaMwrC52D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j7cgJDVsIa6dAOzW7QeAi7sltJVbGVGa/view?usp=sharing

Mọi vấn đề thắc mắc về quả xét thực tập và thông tin bổ sung sinh viên gửi trực tiếp về gmail của khoa: quanlyniem@gmail.com với tiêu đề Bổ sung thông tin đăng ký thực tập/Thắc mắc về kết quả xét thực tập. Trong thư yêu cầu sinh viên ghi rõ mã sinh viên, họ tên, lớp, số thứ tự nhóm theo danh sách,…..Thời gian hoàn thành trước 17h, thứ 5, ngày 29/03/2018.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả