Thông tin tuyển sinh năm 2017 của Học viện Quản lý giáo dục

 

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu ngành về khoa học quản lý giáo dục trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Học viện có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục và quản lý giáo dục có chất lượng cao; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng và chuyển giao khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển trên 40 năm, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và cán bộ, chuyên viên, giáo viên về quản lý giáo dục và các ngành liên quan, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành và cho đất nước.

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

– Tên trường: Học viện Quản lý giáo dục     Mã trường: HVQ          – Chỉ tiêu tuyển sinh: 800

– Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TUYỂN SINH NĂM 2017

TT Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 Công nghệ thông tin 52.480201 250 A00; A01; A02; A04
2 Giáo dục học 52.140101 100 A00; B00; C00; D01
3 Kinh tế giáo dục 52.310199 150 A00; A01; D01; D10
4 Quản lý giáo dục 52.140114 100 A00; A01; C00; D01
5 Tâm lý học giáo dục 52.310403 200 A00; B00; C00; D01
TỔNG SỐ 800

 

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học;
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
  • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí, Sinh học
  • Tổ hợp A04: Toán, Vật lí, Địa lí
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học;
  • Tổ hợp C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
  • Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Liên hệ tuyển sinh: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục,

Số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.36648719

Hotline: 0933001130

Email:phongdaotao@niem.edu.vn

Fanpage:h ttps://www.facebook.com/hocvienquanlygiaoduc.naem/

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả