Browsing loại

Thông báo

Thông báo của phòng Đào tạo

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Học viện Quản lý giáo dục thông báo các lớp sinh viên học tiết 4,5,6 (sáng) và  tiết 7,8,9 (chiều) ngày thứ 2, 20/11/2017 được nghỉ để tham gia hoạt động kỷ niệm ngày nhà…

QUY TRÌNH CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Gồm các bước sau: (1) Sinh viên làm Đơn xin cấp lại mật khẩu (theo Mẫu), xin xác nhận của thầy, cô Cố vấn học tập . (2) Sinh viên mang đơn đã có xác…