Browsing loại

Thông báo

Thông báo của phòng Đào tạo

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Học viện Quản lý giáo dục thông báo các lớp sinh viên học tiết 4,5,6 (sáng) và  tiết 7,8,9 (chiều) ngày thứ 2, 20/11/2017 được nghỉ để tham gia hoạt động kỷ niệm ngày nhà…