Browsing loại

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo của phòng Đào tạo, thông tin học vụ, thời khóa biểu, đăng ký học

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Học viện Quản lý giáo dục thông báo các lớp sinh viên học tiết 4,5,6 (sáng) và  tiết 7,8,9 (chiều) ngày thứ 2, 20/11/2017 được nghỉ để tham gia hoạt động kỷ niệm ngày nhà…