Browsing loại

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo của phòng Đào tạo, thông tin học vụ, thời khóa biểu, đăng ký học

Các giảng viên sau tham gia lớp tập huấn cho GV LLCT từ ngày 5/9/2017 đến 9/9/2017 1. GV Nguyễn Thị Thanh Thương 2. GV Nguyễn Thị Như 3. GV Đỗ Thị Thanh Hương Do đó các lớp sinh viên có lịch học các môn do các giảng viên trên dạy trong các…

Căn cứ quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2017; Căn cứ vào kế hoạch học tập năm 2017-2018, kế hoạch khai giảng năm học mới 2017-2018 Phòng Đào tạo thông báo lịch nghỉ đối với sinh viên Đại học chính quy của Học…

Học viện thông báo tới sinh viên các lớp Đại học chính quy thời gian khai giảng năm học mới 2017 – 2018 sẽ diễn ra vào ngày 06/9/2017, đề nghị: 1. Toàn bộ sinh viên có mặt tại Học viện vào sáng ngày 06/9/2017. 2. Cố vấn học tập các…