THÔNG TIN HỖ TRỢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Tên đơn vị: Học viện Quản lý giáo dục
Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:
1.TS. Phan Hồng Dương 04.3664.8719 / 0913.001.252
2. TS. Cao Xuân Liễu 04.3664.8719 / 0908.372.345
3. ThS. Trương Vĩnh Bình 04.3664.8719 / 0913.001.130 / 0933. 001.130
Số điện thoại cố định: 04.3664.8719
Fax: 04.3864.1802
Email: phongdaotao@niem.edu.vn
Facebook https://www.facebook.com/naem.edu.vn
Địa chỉ website http://naem.edu.vn hoặc http://hvqlgd.edu.vn

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả