Browsing loại

Cẩm lang và chiến lược dành cho việc học

Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập là một trang web giáo dục được lập ra và duy trì bởi Joe Landsberger .

HỌC CÁCH HỌC Để tìm được cách học hiệu quả nhất, bạn cần hiểu rõ về: Bản thân Khả năng học của bạn Cách học hiệu quả mà bạn đã từng dùng Đam mê, kiến thức và môn bạn muốn học Có thể bạn học Vật lí khá dễ dàng nhưng lại trật vật khi…