Thông báo về việc tập huấn sinh viên đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin Đào tạo đại học

Trong thời gian qua, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Công ty phần mềm Thiên An triển khai xây dựng phần mềm quản lý đào tạo để, theo đó sinh viên có thể đăng ký trực tuyến từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Để triển khai thực hiện, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tập huấn cho toàn thể các lớp sinh viên như sau:

1. Đơn vị tập huấn

– Chủ trì: Phòng Đào tạo

– Trực tiếp tập huấn: Công ty Phần mềm Thiên An

– Hỗ trợ sinh viên: Cố vấn học tập các lớp

II. Lịch cụ thể

Nội dung tập huấn: Khai thác thông tin và đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo đại học.

Lịch tập huấn cụ thể của từng lớp:

STT

Lớp

Số sinh viên

Thời gian

Địa điểm

1

GDH-K9A

62

8h30 ngày 13/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

2

GDH-K9B

63

10h00 ngày 13/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

3

TLHGD-K9A

66

14h00 ngày 13/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

4

TLHGD-K9B

64

15h30 ngày 13/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

5

GDH-K10A

58

17h00 ngày 13/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

6

TLHGD-K10A

57

08h30 ngày 14/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

7

TLHGD-K10B

60

10h00 ngày 14/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

8

QLGD-K9A

62

14h00 ngày 14/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

9

QLGD-K9B

62

15h30 ngày 14/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

10

QLGD-K10A

51

17h00 ngày 14/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

11

QLGD-K10B

50

08h30 ngày 15/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

12

CNTT-K10

KTGD-K10A

36

38

10h00 ngày 15/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

13

CNTT-K9B

55

15h00 ngày 15/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

14

CNTT-K9A

56

15h30 ngày 15/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

15

KTGD-K9A

45

17h00 ngày 15/02/2017

Phòng 301B2

Phòng 302B2

 

Chú ý:

– Khuyến sinh sinh viên mang máy tính xách tay để chủ động thực hành.

Đối với các sinh viên Khóa 9,10 không tham dự tập huấn được các buổi tập huấn trên thì tham dự tập huấn chung vào 8h30 ngày 16/02/2017 tại Hội trường A3, sinh viên chủ động máy tính  để có thể thực hành.

– Lịch tập huấn các sinh viên khóa 8 sẽ thông báo sau (dự kiến ngày 15/02/2017).

Đề nghị các em sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung trên, tham gia tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện được việc đăng ký học được.

Trân trọng thông báo

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả