Thông báo về việc ký hợp đồng ở nội trú ký túc xá khu D

Hiện tại công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lại toàn bộ KTX khu D đã tiến hành thi công xong, đã khang trang đẹp đẽ hơn và Học viện có kế hoạch ký hợp đồng ở KTX cho các sinh viên có nhu cầu ở.

Phòng Quản trị, thiết bị thông báo tới toàn thể các em sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Các sinh viên đã đăng ký hợp đồng ở ký túc xá năm học 2016 -2017, thì đăng ký và được ký hợp đồng trực tiếp với phòng Quản trị, thiết bị;
  2. Các em sinh viên có nhu cầu ở mới tại KTX thì làm đơn, xác nhận thông qua phòng Công tác Học sinh sinh viên, sau đó ký hợp đồng tại phòng Quản trị, thiết bị;
  3. Thời gian bắt đầu ký hợp đồng từ 02/03/2018 đến 31/07/2018
  4. Thu tiền ở KTX là:

300.000đ/ 01 tháng/ 01 SV   x    5 tháng = 1.500.000đ

(Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Học viện thông báo tới toàn thể các em sinh viên được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các em liên hệ trực tiếp với phòng Quản trị, thiết bị để giải quyết./.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả