Thông báo về việc chỉnh sửa thông tin bị sai đối với chứng chỉ giáo dục quốc phòng

Sinh viên khóa 7, khóa 8 đã được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Tuy nhiên có một số chứng chỉ giáo dục quốc phòng đã cấp cho sinh viên bị sai lệnh so với thông tin của sinh viên.

Nếu sinh viên nào có chứng chỉ bị sai lệch thì photo CMND, Thẻ sinh viên gửi kèm với chứng chỉ GDQP tại phòng đào tạo (gặp thầy Bình), Sau khi tập hợp xong Phòng Đào tạo sẽ làm thủ tục gửi đề nghị Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An Ninh, Đại học Giao thông vận tải làm thủ tục cấp  lại cho sinh viên.

Lệ phí cấp lại chứng chỉ (Theo Quy định của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Đại học Giao thông vận tải): 25.000/1 chứng chỉ.

Hạn chót đến hết ngày 08/4/2016.

Mẫu đơn xin điều chỉnh: don_xin_chieu_chinh_van_bang_chung_chi

Trân trọng thông báo

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả