Thông báo về tổng hợp xét đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp ngày 27/1/2018

Khoa Giáo dục thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 8 bảng tổng hợp các thông tin đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp kèm theo kết quả xét của khoa ngày 27/1/2018. Sinh viên kiểm tra lại thông tin của mình (mã SV, họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, hướng thực tập, phương án thực tập, địa điểm thực tập,…..) và kết quả xét của khoa. Nếu có thắc mắc sinh viên báo lại cho lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách của các bạn lớp mình và gửi về khoa qua gmail: khoagiaoduc.naem@gmail.com trước 8h ngày 29/01/2018.

Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1YU46jLIpIE1RSAU7R1ytChiZHa0U5m7X?usp=sharing

Sinh viên phản hồi những thắc mắc của mình tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QMBjBqt0rbkQp-K7bxsj7sWieLeareC2NDIQUlQGLpY/edit?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả