Thông báo thu tiền học lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 cùng khóa 7

Triển khai Kế hoạch thu tiền học lại Hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 7, Phòng Kế hoạch tài chinh thông báo thu học phí như sau

– Mức thu tiền học lại: Ngành Công nghệ thông tin: 120.000/1 đvht. Các ngành khác: 110.000 đ/1đvht

– Thời gian thu: Ngày 15/6/2016

Kết thúc thời gian thu học phí, các đơn vị chức năng chốt dữ liệu sinh viên không được dự thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Danh sách sinh viên đăng ký học lại: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xybGgwUGs4bTA3UkE

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả