THÔNG BÁO THU TIỀN BẢO HIỂM SINH VIÊN NĂM 2018 LẦN 2

Trạm Y tế thông báo lịch thu tiền BHYT học sinh sinh viên năm 2018 bổ sung vào 02 ngày 08 và 09 tháng 01 năm 2018.

Đề nghị sinh viên các khóa 8,9,10,11 nộp đúng hạn.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả