Thông báo thu khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K8 Khoa Giáo dục

Khoa Giáo dục thông báo tới 35 sinh viên Khóa 8 hiện đang làm khóa luận tốt nghiệp lịch thu khóa luận như sau:

 

  • Thời gian: Trong ngày 25 tháng 5 năm 2018
  • Địa điểm: Văn phòng khoa Giáo dục
  • Lưu ý: Mỗi sinh viên nộp 3 bản khóa luận theo đúng thể thức đã thông báo, có chữ kí của GVHD và đóng quyển với bìa mềm.
  • Hình thức đánh giá khóa luận: Khóa luận được đánh giá bằng hình thức chấm điểm (theo thang điểm 10).
  • Sinh viên lưu ý để thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu.

    Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả