Thông báo thu học phí kỳ 1 năm học 2015 – 2016

Thông báo thu học phí kỳ 1 năm học 2015 – 2016:

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ KỲ I

Năm học 2015-2016

Sinh viên khoa CNTT: Khóa 6 và khóa 7

Hệ đào tạo chính quy: 550.000đ/tháng x 5tháng = 2.750.000đ

Thời gian:Từ ngày 12/11/2015 đến 14/11/2015 tại phòng KH-TC (phòng 304 nhà A) thu tiền học phí.

Sáng từ 8h30 đến 11h30

                        Chiều từ 14h00 đến 16h00

Ghi chú:

Phòng KH-TC yêu cầu sinh viên nộp tiền đủ và đúng thời hạn đã thông báo trên. Nếu không nộp đúng thời gian trên Phòng KH-TC sẽ không thu và gửi dang sách về khoa, Phòng Đào tạo xóa tên khỏi danh sách học của học kỳ.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả