Thông báo thu Học phí, Học phí học lại Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Triển khai Kế hoạch thu học phí Hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 8,9,10 và sinh viên học lại cùng khóa 8, khóa 9, khóa 10 các ngành.

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo thu học phí như sau:

1, Mức thu học phí, học phí học lại:

  • Ngành Công nghệ thông tin:  240.000 đ/1 tín chỉ
  • Ngành Kinh tế học giáo dục: 200.000 đ/1 tín chỉ
  • Ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: Miễn học phí học lần đầu. Học phí học lại ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: 200.000 đ/1 tín chỉ

2, Thời gian, địa điểm thu:

  • Từ ngày 24/04 đến ngày 05/5/2017 (Sáng từ 8h30 đến 11h30, Chiều từ 14h00 đến 16h00, không thu vào ngày nghỉ theo quy định)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính.

Sinh viên chú ý:

  • Các thông tin khác vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch tài chính
  • Sinh viên chưa có tên trong danh sách học lại liên hệ phòng Đào tạo

Kết thúc thời gian thu học phí, các đơn vị chức năng chốt dữ liệu sinh viên không chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chuyển phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng giáo dục xử lý theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả