Thông báo thu Học phí, Học phí học lại Học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Triển khai Kế hoạch thu học phí Hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 8,9 vầ sinh viên học lại cùng khóa 8, khóa 9 các ngành.

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo thu học phí như sau

1, Mức thu học phí, học phí học lại: (từ học kỳ 2 năm học 2015-2016)

  • Ngành Công nghệ thông tin: 275.000 đ/1 tín chỉ
  • Ngành Kinh tế học giáo dục: 235.000 đ/1 tín chỉ
  • Ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: Miễn học phí học lần đầu. Học phí học lại ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: 235.000 đ/1 tín chỉ

2, Thời gian, địa điểm thu:

  • Từ ngày 26/07 đến ngày 28/7/2016 (Sáng từ 8h30 đến 11h30, Chiều từ 14h00 đến 16h00)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính.

Sinh viên chú ý:

  • Sinh viên nhớ số thứ tự trong danh sách để thuận tiện trong quá trình nộp học phí, học phí học lại.
  • Các em tự xác định số tín chỉ đăng ký học và số tín chỉ học lại để nộp đúng.
  • Sinh viên khóa 9 ngành CNTT, Kinh tế giáo dục đã nộp tiền đầu kỳ 1 năm học 2015-2016 (2.750.000) trừ số tiền phần tiền phải đóng trong kỳ 1 (số tín chỉ x 150.000/1 tín chỉ – Mức thu học phì học kỳ 1 năm học 2015-2016) còn thừa thì được trừ vào học kỳ 2.
  • Bảng kê số tín chỉ đăng ký (Nếu có thắc mắc đến gặp thầy Bình phòng đào tạo vào buổi chiều các ngày 21,22,25/7/2016, nộp đơn thắc mắc theo mẫu: Phiếu kiểm tra Phieu kiem tra khoi luong dang ky hoc
  • Bảng Thống kê số lượng SV đăng ký (bao gồm cả học phần GDTC)  : https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyNm15aGFaR3ZFY0k/view?usp=sharing

Danh sách thắc mắc về khối lượng đăng ký học và kết quả Kiểm tra sinh viên xem tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EtICIkYAZ365TJ2N1HVCi1IEVUsBJ_s90UTE92H0rLk/edit?usp=sharing

Kết thúc thời gian thu học phí, các đơn vị chức năng chốt dữ liệu sinh viên không chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chuyển phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng giáo dục xử lý theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả