Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 khóa 6,7

Triển khai Kế hoạch thu học phí Hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 6,7, Phòng Kế hoạch tài chinh thông báo thu học phí như sau:

  1. Mức thu học phí: 3.600.000 đ/1 sinh viên
  2. Thời gian thu: Từ ngày 31/05 đến ngày 01/6/2016Sáng từ 8h30 đến 11h30, Chiều từ 14h00 đến 16h00
  3. Kết thúc thời gian thu học phí, các đơn vị chức năng chốt dữ liệu sinh viên không được dụ thi học kỳ 2 năm học 2015-2016, không xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

(chú ý: Ngành Tâm lý học giáo dục, Quản lý giáo dục được miễn học phí)

Trân trọng thông báo.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả