Thông báo thu Hồ sơ Thực tập tốt nghiệp K8 – KGD

Khoa Giáo dục thông báo tới toàn thể sinh viên K8 thông tin về việc thu hồ sơ thực tập tốt nghiệp phương án 1 (7 tuần) như sau:

  • Thời gian: Khoa thu trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6 (19, 20/4/2018)
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Giáo dục
  • Bộ hồ sơ TTTN bao gồm:  
  1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của cá nhân có xác nhận của GVHD (GV Học viện Quản lý giáo dục)
  2. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Có xác nhận của cơ sở thực tập).
  3. Bản thu hoạch thực tập của cá nhân.
  4. Nhật kí thực tập cá nhân.

Lưu ý : – Tất cả hồ sơ này được đựng trong một túi clear bag

Chi tiết biểu mẫu sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1bz7zopNimCY3cBmEZ_k2hNn1Zy9VCUYt

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả