Thông báo thu báo cáo thực tập 1 khoa Giáo dục

Thân gửi sinh viên Khoa Giáo dục tham gia thực tập 1,

Theo kế hoạch đào tạo, các bạn sẽ đi thực tập 6 tuần, kể từ 09/04/2018 đến 20/05/2018. Như vậy, tuần này cũng là tuần các bạn hoàn thiện các công việc và chia tay cơ sở. Nhằm đảm bảo tiến độ chung, Khoa thông báo tới toàn thể các bạn tham gia lần thực tập này lịch thu hồ sơ như sau:

    • Thời gian: Trước 16h, ngày 25/05/2018
    • Địa điểm: Văn phòng khoa giáo dục
    • Lưu ý: – Mỗi hồ sơ gồm: 1 báo cáo + 1 nhật ký + 1 kế hoạch + phiếu đánh giá của cơ sở thực tập                     – Hồ sơ của từng cá nhân được đựng trong một 1 túi clear bag;

– Biểu mẫu hồ sơ các bạn xem trong thông báo triển khai ban đầu.

Mọi thắc mắc về chuyên môn các bạn chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp; các thắc mắc về thủ tục hành chính các bạn liên hệ với cô Cúc theo số: 0978574860.

Thân mến!         

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả