Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Để đáp ứng chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học, cao đẳng; bồi dưỡng viên chức có nhu cầu đạt năng lực về tin học, hoàn thiện hệ thống văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của kỳ thi tuyển dụng viên chức, công chức của các cơ quan, Trung tâm CNTT, Học viện Quản lý giáo dục liên tục tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Thông tin chi tiết xin xem File đính kèm hoặc mục thông báo tại địa chỉ Web: naem.edu.vn.

Thong_bao_CNTT_2017_Naem.pdf

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả