Thông báo thay đổi phòng học các lớp Đại học chính quy ngày 27,28/5/2017

Để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2017, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng học các ngày 27,28 đối với các lớp đào tạo Đại học chính quy như sau:

STT Tên học phần Tên lớp TC Lịch học Giáo viên Phòng học đã xếp Phòng học ngày 27,28/5/2017 Ghi chú
1 Lý thuyết tối ưu CN137.3_LT Thứ 5(T2-4) – Chủ nhật(T6-8) Nguyễn Khánh Phương B2-303B2 Phòng 212A2
2 Lý thuyết tối ưu CN137.1_LT Thứ 6(T6-8) – Chủ nhật(T9-11) Nguyễn Khánh Phương B2-303B2 Phòng 212A2
3 An ninh mạng CN142.3_LT Thứ 7(T2-4) Nguyễn Ngọc Hưng B2-204B2 Phòng 212A2
4 Quản trị mạng CN141.1_LT Thứ 7(T2-4) Bùi Ngọc Châu B2-303B2 Phòng 214A2
5 Quản trị mạng CN141.2_LT Thứ 7(T6-8) Bùi Ngọc Châu B2-303B2 Phòng 214A2
6 Tâm lý học xã hội TL334.3_LT Thứ 7(T6-8) Lê Thị Cúc B2-304B2 Phòng 212A2

 

Nhận được thông báo này thầy, cô giảng viên giảng dạy và sinh viên học các lớp trên thực hiện theo thông báo.

Kính đề nghị phòng Quản trị thiết bị phối hợp hỗ trợ mở cửa phòng các lớp theo lịch trên.

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả