Thông báo thay đổi lịch thi ngày 10,12/7/2017

Để tạo điều kiện cho các sinh viên khóa 8 có thể đi thực tập trong hè đợt từ 10/7/2017, Học viện thay đổi lịch thi các học phần vào ngày 10,12/7/2017 như sau:

Môn học Lịch cũ Lịch mới
QL hoạt động giáo dục 7h30-10/7/2017 7h30-9/7/2017
Phân tích thiết kế HĐT 7h30-10/7/2017 7h30-9/7/2017
Giáo dục giá trị 9h30-10/7/2017 9h30-9/7/2017
Kiểm toán căn bản 9h30-10/7/2017 9h30-9/7/2017
Kiểm tra, thanh tra GD 7h30-12/7/2017 13h00-24/6/2017
An ninh mạng 9h30-12/7/2017 13h00-24/6/2017
Kế toán máy 9h30-12/7/2017 13h00-24/6/2017

 

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả