Thông báo thay đổi lịch thi một số học phần của khóa 8

Để tạo điều kiện cho các sinh viên khóa 8 có thể đi thực tập trong hè đợt từ 10/7/2017, Học viện thay đổi lịch thi các học phần vào ngày 10,12/7/2017.

Đề nghị sinh viên xem cụ thể trong các file đính kèm.

Lịch thi: KH thi lan 1 K8,9,10 ngay 14062017

Kế hoạch phòng thi: KH phong thi ngay 14062017

Đề nghị sinh viên lưu ý để thực hiện.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả