Thông báo thay đổi lịch thi học phần “Kế toán máy” và “Kinh tế lượng”

Vì ngày 24/6/2017, một số cán bộ chấm thi thực hành học phần Kế toán máy phải đi làm nhiệm vụ trong kỳ thi THPT Quốc gia nên Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên lịch thi mới của 2 học phần “Kế toán máy” và “Kinh tế lượng” như sau:

Tên học phần Lịch cũ Lịch mới
Kế toán máy 13h00 – 24/6/2017 15h00 – 5/7/2017
Kinh tế lượng 15h00 – 5/7/2017 13h00 – 24/6/2017

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả