Thông báo thay đổi kế hoạch thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 5 đợt 2

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 ĐỢT 2 NĂM 2015 (CHÍNH THỨC)

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên các lớp khóa 5 Đại học chính quy như sau:

Chú ý: Sinh viên mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (Thẻ sinh viên, chứng minh thư) để kiểm diện mới  được phép dự thi

(Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp đợt 2)

 – Danh sách thi môn điều kiện tốt nghiệp

Danh sách thi phần kiến thức chuyên nghiệp (phần thi kiến thức cơ sở ngành, phần thư kiến thức chuyên môn)

 

Ke hoach thi lan 2

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả