Thông báo thay đổi địa điểm thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2016-2017

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2016-2017 địa điểm thi có thay đổi so với thông báo trước. Sinh viên lưu ý xem để đi thi đúng phòng thi.

Download tại đây: KH thi lan 1 ky phu he 2017 (2)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả