Thông báo thay đổi địa điểm báo cáo thực tập cơ sở khóa 8, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc thay đổi địa điểm báo cáo thực tập cơ sở. Sinh viên xem cụ thể địa điểm báo cáo mới của từng hội đồng trong file đính kèm dưới đây:

QLGD lich cham thuc tap co so khoa 8

KTGD lich cham thuc tap co so khoa 8

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả