Thông báo nghỉ học ngày 20/11/2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Học viện Quản lý giáo dục thông báo các lớp sinh viên học tiết 4,5,6 (sáng) và  tiết 7,8,9 (chiều) ngày thứ 2, 20/11/2017 được nghỉ để tham gia hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả