Thông báo nghỉ học các lớp Đại học ngày 28 và 29/10/2017

Trong các ngày 28,29/10/2017; Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thi tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2017 do đó tất cả sinh viên khóa sẽ được nghỉ học.

Lịch học bù Giảng viên sẽ thống nhất với các em và thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

 

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả