Thông báo lịch thi và địa điểm thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2016-2017

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên lịch thi (sau khi tiếp nhận ý kiến của sinh viên) và địa điểm thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2016-2017

Xem tại: KH thi lan 2 ky phu 2017 (1)

Lưu ý: – Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút

– Khi đi thi sinh viên mang theo thẻ sinh viên và biên lai nộp tiền

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả