Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

Download tại: KH thi lan 2 K8-9-10

Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi phản hồi của sinh viên về lịch thi (thiếu môn thi, trùng giờ thi,…) đề nghị gửi về P. ĐBCLGD muộn nhất là thứ 2 ngày 2/10/2017

Lưu ý: Riêng môn GDTC sinh viên có thể đến thi vào buổi sáng hoặc buổi chiều tùy vào lịch học cụ thể.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả