THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 11 lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Sinh viên lưu ý xem kỹ lịch thi. Mọi ý kiến thắc mắc (thiếu môn thi, trùng giờ thi,…) đề nghị sinh viên gửi về phòng ĐBCLGD muộn nhất vào 08/12/2017.

Sinh viên download lịch thi tại: Lich thi hk 1-k11

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả