Lịch thi lại và Danh sách thi lần 2 học kỳ I năm học 2016-2017 (gửi lần 2)

NỘP TIỀN THI LẠI

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ I năm học 2016- 2017 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần.
  2. Thời gian nộp tiền: Từ ngày 08 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2017
  1. Định mức thu lệ phí thi lại: 30.000đồng/môn thi/sinh viên.
  2. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp lệ phí thi lại thì coi như không có nguyện vọng thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.

LỊCH THI LẠI

KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017: (Cập nhật ngày 10/02/2017)

Sinh viên có thắc mắc về lịch thi lại liên hệ phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất ngày 13/02/2017

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả