Thông báo lịch thi học kỳ 2 khóa 9,10 năm 2016-2017 (sửa đổi)

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 9,10 lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đã sửa đổi.

Sinh viên xem lại lịch thi (lưu ý những môn bôi nền đỏ).

Mọi thắc mắc về lịch thi đề nghị sinh viên phản ánh với phòng ĐBCLGD muộn nhất vào thứ 6 ngày 2/6/2017

Down lịch thi tại:KH thi lan 1 ky 2 K9,10 ngay 3105

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả