Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên khiếm thị

Phòng ĐBCLGD thông báo tới các sinh viên khiếm thị lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Các em chú ý và thi theo lịch

Download lịch thi tại: Lich thi SVkhiem thi

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả