Thông báo Lịch học (Tháng 8) Lớp Chứng chỉ tin học Chuẩn đầu ra cho sinh viên – Theo thông tư 03:

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo Lịch học (Tháng 8) Lớp Chứng chỉ tin học Chuẩn đầu ra cho sinh viên – Theo thông tư 03:

Ngày bắt đầu: 28/8/2017 (Thứ 2) ;
Học vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 5
Địa điểm : Phòng Máy 301 – Nhà B2
Thời gian: Bắt đầu 18h00

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả