Thông báo: Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 7 (điều chỉnh)

Khoa Quản lý gửi sinh viên khóa 7 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi file điều chỉnh đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iUTlOaWhWV0I1LUU/view?usp=sharing

Lưu ý:

– Hội đồng 1: thời gian chấm bắt đầu từ 14h thứ 4, 31/5/2017

– Các hội đồng 2,3,4,5 thời gian chấm bắt đầu từ 14h thứ 5, 01/6/2017

– Các em đến trước buổi bảo vệ 30 phút để chuẩn bị máy chiếu, máy tính cá nhân, micrô và kê bàn ghế. Giữ vệ sinh phòng trước và sau buổi bảo vệ.

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả