Thông báo kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 dành cho sinh viên DHCQ đợt 1 năm 2018

Hội đồng thi đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 dành cho sinh viên Đại học chính quy Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 dành cho sinh viên DHCQ đợt 1 năm 2018 như sau: Kết quả thi

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả