THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÓNG BHYT Năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÓNG BHYT Năm học 2017 – 2018

Kính gửi:   Sinh viên Khoá 8,9,10,11  Học viện Quản lý giáo dục

Căn cứ chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/07/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

Căn cứ QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHYT – BHXH Việt Nam .

Để bảo đảm lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, kể từ ngày 01/01/2012 học sinh, sinh viên là đối tượng có trách nhiệm tham gia ®ãng BHYT 100% (đối với những sinh viên không phải đóng tiền mua BHYT thuộc đối tượng được phát thẻ BHYT, mua theo hộ gia đỡnh thì phải phô tô thẻ và nộp tại Trạm y tế Học viện).

Năm học 2017 – 2018 học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là trường học) mức đóng cụ thể là: 491.400 đồng /người /năm.

Theo công văn 595 hướng dẫn năm học 2018 mua BHYT phải: Điền đủ những thông tin (tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT và phụ lục thành viên hộ gia đình).

Năm học 2017-2018 tại Học viện Quản lý giáo dục học viên, sinh viên tham gia mua BHYT:

* Đối với sinh viên K8,9,10:

+ Thực hiện khai đầy đủ thông tin theo mẫu TK1-TS (ban hành theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam); Tải về tại đây: [pdf-embedder url=”http://hvqlgd.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/To-khai-bao-hiem.pdf” title=”To khai bao hiem”]

+ Những trường hợp không cung cấp đầy đủ thông tin thì về mua theo hộ gia đình.

*Đối với sinh viên K11:

+ Đã có 136 học sinh đồng bộ được đầy đủ thông tin đã được cấp thẻ (thời hạn thẻ đến hết 31/12/2017) danh sách đã gửi về các lớp; Nhưng phải đóng tiếp 03 tháng, vì nếu mua thẻ hết năm 2018 thì sinh viên phải đóng tiền là 15 tháng – kể từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018 khi đầu năm học sinh viên mới đóng 12 tháng. Đề nghị các lớp truy thu theo danh sách 136 sinh viên trên với số tiền là: 123.000đ/người/03 tháng.

+ Còn 208 sinh viên đã đóng tiền 12 tháng  nhưng không cung cấp đủ thông tin theo mẫu TK1-TS nên không thể đăng ký mua thẻ BHYT được; đề nghị các lớp hoàn thiện danh sách đến hết ngày 30/11/2017 (danh sách kèm theo đã gửi về các lớp). Nếu học sinh nào không cung cấp đầy đủ thông tin thì sẽ không có thẻ BHYT và không được trả lại tiền (do tiền đã chuyển hết cho BHYT Quận Thanh Xuân trước ngày 01/10/2017).

Thời gian nộp tiền từ ngày 21/11/2017 đến hết ngày 10/12/2017

Để giúp sinh viên mua BHYT đúng thời hạn, Trạm Y tế thông báo đến các lớp (Từ khoá 8 đến khoá 11) nhanh chóng hoàn thiện danh sách và nộp tiền theo đúng thời gian quy định.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ : Trạm y tế  – Phòng 108 nhà B3.  ĐT 0243 8649472.

Ghi chú:

– Lớp trưởng các lớp tự thu theo danh sách lớp mình                 

và nộp tiền về trạm y tế đúng thời gian quy định.

– Danh sách đánh máy gửi về địa chỉ

hienhvql73@gmail.com

– Thời gian nhận thẻ BHYT từ 01/01/2018
tại Trạm y tế Học viện.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả