Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 6

Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm,Phòng Đào tạo thông báo đối với các sinh viên khóa 6 và sinh viên các khóa trước thi trượt tốt nghiệp đợt 1 hoặc chưa được thi tốt nghiệp đợt 1 đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2  (theo quy định) lịch thi tốt nghiệp đợt 2 như sau:

+ Thời gian:

– Sáng 24/12/2016: Thi môn Điều kiện tốt nghiệp Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Chiều 24/12/2016: Thi phần thi kiến thức cơ sở ngành

– Sáng 25/12/2016: Thi phần thi kiến thức chuyên môn

+ Lịch thi cụ thể và thời gian đăng ký và nộp tiền thi lại và danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2 các Khoa sẽ thông báo sau.

+ Lịch bảo vệ đồ án khoa CNTT khoa CNTT sẽ thông báo cụ thể.

Trân trọng thông báo

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả