Thông báo kế hoạch thi Khóa 8 (lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017) _ Dự kiến

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 8 kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Down lịch thi tại: KH thi lan 1 ky 2 K8

Mọi thắc mắc của sinh viên về lịch thi đề nghị gửi về phòng ĐBCLGD muộn nhất vào: thứ 6 (2/6/2017)

Đối với lịch thi của sinh viên khóa 9, 10 Phòng ĐBCLGD vẫn tiếp tục nhận ý kiến phản hồi đến ngày 26/5/2017.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả