Thông báo địa điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên khóa 7 địa điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Ghi chú: Sinh viên khoa CNTT chú ý lịch thi môn An ninh mạng

Download tại: KH phong thi lan 2 K7 (1)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả