Thông báo địa điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo tới sinh viên địa điểm thi học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Đề nghị sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút, khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.

Download tại: DIA DIEM THI

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả