Thông báo đăng ký thực tập cơ sở khóa 9, khoa Quản lý

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 99/HVQLGD-ĐT ngày 15/3/2018 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

– Sinh viên căn cứ các quy định về điều kiện được đi thực tập cơ sở (thực tập 1) trong file thông báo đính kèm để đăng ký thực tập theo nhóm từ 2 – 5 sinh viên/nhóm với lớp trưởng

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập của lớp mình (theo mẫu) gửi cho cố vấn học tập để các cố vấn học tập xét duyệt. Trong thời gian cố vấn học tập xét duyệt, sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập và đăng ký cho lớp trưởng

– Sinh viên làm đơn đăng ký thực tập theo mẫu (đơn viết tay, không đánh máy) và lập bảng điểm cá nhân toàn khóa (bảng điểm sinh viên in ra trực tiếp từ tài khoản phần mềm cá nhân của mình, có chữ ký của sinh viên). Chú ý ghim hồ sơ đăng ký thực tập của mình theo thứ tự đơn + bảng điểm cá nhân có chữ ký trước khi nộp cho lớp trưởng

– Sau khi các cố vấn học tập xét duyệt xong danh sách, lớp trưởng các lớp tập hợp và gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập, đăng ký địa điểm thực tập kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký gửi về khoa (bản mềm gửi theo địa chỉ: quanlyniem@gmail.com & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và cố vấn học tập). Chú ý sắp xếp đơn và bảng điểm theo thứ tự danh sách trước khi nộp về khoa

– Hạn nộp danh sách sinh viên đăng ký thực tập (bản mềm) về cho cố vấn học tập ngày 20/03/2018

– Hạn nôp danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cơ sở và đăng ký địa điểm thực tập về khoa cả bản in và bản mềm ngày 23/03/2018

Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/18BzM6E3zJrGH9tmYcyG3IhlX-zYWt1VJ?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả