Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 8, học kỳ 2 năm học 2016-2017.

A. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC – THỜI KHÓA BIỂU

Tải về file Hướng dẫn đăng ký học: Hướng dẫn

Danh sách các lớp học phần khóa 8: Danh sách học phần

B. Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp hệ đại học chính quy khóa 8.

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2016 – 2017, Học viện thông báo kế hoạch đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 8 học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

1. Đăng ký học phần thực tập cơ sở trên Cổng thông tin đào tạo đại học

– Đăng ký học phần thực tập cơ sở (Dành cho các sinh viên đã đi thực tập vào kỳ này): Mặc dù sinh viên đã đi thực tập tuy nhiên bắt buộc sinh viên phải đăng ký học phần thực tập cơ sở trên hệ thống thì mới được công nhận kết quả thực tập cơ sở; Đối với các sinh viên thực tập đợt 1 lần 1 tương ứng chọn đăng ký lớp thực tập cơ sở 01, sinh viên thực tập đợt 1 lần 2 tương ứng chọn đăng ký lớp thực tập cơ sở 02;

– Sinh viên chưa thực tập không được chọn đăng ký thực tập (nếu chọn thì phần mềm sẽ coi như sinh viên đã thực tập rồi và không đạt, hệ thống sẽ tính học phí)

2. Đăng ký học các học phần trong chương trình đào tạo thuộc học kỳ 2 năm học 2016-2017.

2.1. Giai đoạn 1: Đăng ký bình thường

– Từ 07h30 ngày 16/03/2017 đến 23h59 ngày 17/03/2017: Sinh viên các lớp khóa 8 đăng ký các học phần trong kỳ học theo hướng dẫn.

– Sinh viên các khóa khác được đăng ký học ghép cùng khóa 8 trong thời gian từ 7h30 ngày 17/03/2017 đến 23h59 ngày 17/03/2017.

2.2. Giai đoạn 2: Hủy các lớp học phần

Ngày 18/03/2017: Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học, Phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do có số lượng sinh viên đăng ký không đủ số lượng tối thiểu.

2.3. Giai đoạn 3. Đăng ký bổ sung

– Sinh viên đăng ký học bổ sung từ 07h30 ngày 19/03/2017 đến hết 23h59 ngày 19/03/2017.

3. Duyệt đăng ký học phần cho sinh viên

– Các thầy, cô cố vấn học tập sẽ duyệt đăng ký học phần cho sinh viên từ ngày 20/3/2017 đến hết ngày 23/03/2017.

Chú ý:     

– Sinh viên xem trước khung chương trình học để nắm được các học phần trong chương trình học trước khi đăng ký trên hệ thống.

– Đăng ký học phần đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu, tối đa theo quy chế.

– Sinh viên đăng ký học tuân thủ theo kế hoạch trên và cập nhật thông tin đăng ký học thường xuyên trên Cổng thông tin đào tạo đại học.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả