Thông báo tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018

Học viện thông báo tới sinh viên các lớp Đại học chính quy thời gian khai giảng năm học mới 2017 – 2018 sẽ diễn ra vào ngày 06/9/2017, đề nghị:

1. Toàn bộ sinh viên có mặt tại Học viện vào sáng ngày 06/9/2017.

2. Cố vấn học tập các lớp sẽ gặp sinh viên trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 17h30 ngày 06/9/2017, thời gian cụ thể từng lớp sẽ thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả